Xử lý nước nhiễm mặn

Xử lý nước nhiễm mặn

Xử lý nước nhiễm mặn ngày càng trở nên phổ biến khi hiện nay có nhiều khu vực nguồn nước bị nhiễm mặn gây ảnh hưởng đến các hoạt động và sản xuất. Đây là quá trình loại bỏ các muối có nồng độ cao nên đòi hỏi công nghệ xử lý phải phù hợp. […]