Các phương pháp xử lý khí thải SO2

Các phương pháp xử lý khí thải SO2

Trong nền sản xuất công nghiệp nhất là ngành công nghiệp hóa chất, luyện kim và quá trình sinh hoạt của con người phát thải một lượng lớn nguồn SO2 vào môi trường. Nguồn gốc phát sinh chủ yếu của SO2 thường có nguồn gốc từ quá trình nung, lò hơi, nhiệt điện, quá trình […]