Quy định về quản lý nước thải sản xuất, sinh hoạt

Quy định về quản lý nước thải, những yêu cầu chung của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình, khu công nghiệp để đáp ứng các yêu cầu về quy định, tiêu chí xả thải và chất lượng nguồn nước sau xử lý,…

Quy định về HTXLNT tập trung

 • Nước thải từ các nguồn phải được thu gom và xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
 • Đối với nước thải sau xử lý phải đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để tái sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, giải trí để tiết kiệm tài nguyên nước tối ưu.
 • Những khu vực xả thải vào nguồn tiếp nhận hay hệ thống thủy lợi phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, phải có giấy phép môi trường và thống nhất theo quy định của pháp luật về BVMT.
 • Những nguồn thải có nhiều thông số môi trường nguy hại vượt quá tiêu chuẩn cho phép phải được quản lý như

Quy định về thu gom và XLNT

Đối tượng phải có HTXLNT

 • Những đối tượng như đô thị, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải có hệ thống XLNT được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa.

Quản lý nước thải đô thị, khu dân cư

 • Đối với nước thải sinh hoạt hộ gia đình phải đấu nối với HTXLNT đô thị.
 • Với nguồn thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được thu gom, xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào HTXLNT tập trung.
 • Còn trường hợp nước thải phát sinh từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nếu chưa có HTXLNT phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Nước thải sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung:

 • Dự án phải XLNT đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào HTXLNT chung theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư.

Quy định về quản lý nước thải sản xuất, sinh hoạt

Quy định về HTXLNT tập trung

 • Hệ thống phải đảm bảo các yêu cầu như công nghệ phù hợp với đặc tính nước thải, công suất, quy trình xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, vận hành đúng kỹ thuật. Có phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố ô nhiễm môi trường.
 • Chủ dự án phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. Các kết quả quan trắc phải được lưu giữ để cung cấp số liệu cho cơ quan quản lý khi thanh, kiểm tra các hoạt động của HTXLNT.
 • Với những dự án có quy mô xả thải lớn phải tổ chức thiết kế, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo quy định của Bộ TNMT (tham khảo qua quy định của Nghị định 40/2019/NĐ-CP).
 • Phải có biện pháp quản lý bùn thải theo đúng quy định về quản lý chất thải rắn. Đối với bùn có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải quản lý theo yêu cầu về CTNH.

Quy định về xử phạt với cơ sở gây ô nhiễm

 • Xử phạt với những dự án hoạt động gây ô nhiễm nghiêm trọng về nước thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật.
 • Những cơ sở vi phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT ngoài việc bị xử phạt hành chính còn áp dụng các biện pháp bổ sung như buộc di dời đến vị trí phù hợp với quy hoạch, sức chịu tải môi trường hoặc cấm hoạt động.
 • Đối với cơ sở gây ô nhiễm không chấp hành xử phạt sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp điện, nước; cưỡng chế tháo dỡ công trình, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép môi trường.

Hiện có nhiều doanh nghiệp hoạt động nhưng vẫn chưa hiểu rõ cách thức vận hành hệ thống XLNT cũng như các yêu cầu về bảo trì – bảo dưỡng để xử lý nguồn thải đạt chuẩn xả thải.

Nếu cần hỗ trợ thêm bất kỳ nhu cầu nào, bạn hãy liên hệ ngay với Công ty xử lý nước thải Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 hoặc để lại thông tin tại website để chúng tôi liên hệ tư vấn trong thời gian sớm nhất.