Nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm từ các nhà máy nhiệt điện

Nhiệt điện là ngành phát thải gây ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng. Những giải pháp được đề xuất để xử lý khí thải, nước và chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm?

Ảnh hưởng từ các nhà máy nhiệt điện than đa phần tác động mạnh mẽ đến môi trường không khí và nguồn nước. Đối với các nhà máy còn sử dụng than đá để tạo năng lượng là nguồn cơ gây ra sự ô nhiễm trên diện rộng. Với những đổi mới, nhiều đơn vị đầu tư thiết bị công nghệ cao, hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất và xử lý triệt để chất thải phát sinh.

Đối với môi trường không khí

Dưới đây là giải pháp xử lý khí thải nhà máy nhiệt điện đã ứng dụng thành công, bước đầu đã mang lại hiệu quả khả quan hơn, bao gồm:

 • Lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) với hiệu quả xử lý bụi hơn 99%.
 • Cải tạo hệ thống xử lý khí thải lò đốt như chuyển đổi đốt dầu FO sang DO để kiểm soát khí thải ngay từ giai đoạn đầu.
 • Hệ thống cấp đá vôi xử lý lượng lớn khí SO2.
 • Sử dụng lò hơi tầng sôi tuần hoàn ở nhiệt độ cao nên không phát sinh khí NOx.
 • Lắp đặt hệ thống băng tải để chuyển tro xỉ từ nhà máy ra bãi chứa để tránh làm phát tán bụi.
 • Lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục các thông số như lưu lượng, nhiệt độ, bụi, SOx, NOx,… và truyền số liệu về Sở TNMT theo quy định.

Nhờ vậy mà nồng độ khí thải luôn đảm bảo đạt chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT đối với khí thải nhiệt điện.

Nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm từ các nhà máy nhiệt điện
Nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm từ các nhà máy nhiệt điện

Đối với môi trường nước

Mặc dù nước thải ngành nhiệt điện không độc hại và nguy hiểm như khí thải, nhưng bắt buộc phải xử lý để tránh làm ảnh hưởng đến môi trường. Nhà máy nhiệt điện than cũng thuộc đối tượng bắt buộc phải xử lý nước thải nên:

 • Thiết kế hệ thống xử lý nước thải: sinh hoạt, công nghiệp đạt chuẩn.
 • Thiết kế hệ thống riêng biệt để xử lý nước nhiễm dầu.
 • Phải xây dựng riêng: hệ thống xử lý nước thải bãi tro xỉ và hệ thống xử lý nước thải công nghiệp khu vực nhập than như thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn 40:2011/BTNMT.
 • Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục với các thông số như lưu lượng, nhiệt độ, tải trọng ô nhiễm, pH và Clo dư.

Đối với tro xỉ

Tro xỉ là một trong những vướng mắc và cấp thiết mà nhiều nhà máy nhiệt điện than đang nỗ lực xử lý. Do đó, Nhà nước quy định chi tiết liên quan đến công tác quản lý tro xỉ như sau: lập đề án xử lý tro xỉ và các nhà máy phải đăng ký hợp chuẩn, hợp quy đối với tro bay, tro xỉ đáy phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Bên cạnh đó, tro bay – tro xỉ của nhà máy có thể dùng để sản xuất xi măng, bê tông, vữa xây dựng làm vật liệu san lấp. Và để hạn chế việc tro xỉ tác động đến môi trường, các nhà máy nhiệt điện than cần:

 • Xây dựng kế hoạch quản lý tro xỉ hợp lý.
 • Nên thiết kế hệ thống phun nước tưới ẩm bãi tro xỉ. Hệ thống này có thể được lấy nước từ bể chứa nước thải sau xử lý.
 • Xung quanh bãi chứa tro xỉ nên xây dựng hàng rào cao và đường ống phun nước trên đỉnh.
 • Đáy bãi tro xỉ nên sử dụng tấm lót chống thấm từ vật liệu HDPE để chống thẩm thấu, đồng thời giữ nước để không làm phát tán bụi ra ngoài môi trường.
 • Ngoài ra, xung quanh khu vực nhà máy hoặc bãi tro xỉ nên trồng nhiều cây xanh để tạo không khí trong lành và thông thoáng.

Đối với chất thải rắn

Nguồn chất thải phát sinh từ chất thải sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường và CTNH. Định kỳ, các nhà máy nên thu gom, phân loại và lưu giữ tại kho chứa hợp vệ sinh và đúng quy định.

Công ty môi trường chuyên xử lý khí thải Hợp Nhất là đơn vị đã và đang đồng hành cùng nhiều nhà máy nhiệt điện trong các dự án xử lý môi trường nước, khí và chất thải. Chúng tôi luôn đồng hành cùng Quý doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.