Mexico và kế hoạch xử lý nước thải du lịch

Los Cabos và Baja california Sur là một trong những điểm du lịch thu hút ở Mexico. Nếu như Baja california Sur là khu vực tập trung lượng mưa thấp nhất thì Los Cabos lại trở thành ví dụ hoàn hảo cho sự phát triển du lịch trong tương lai. Với 25% dân số và tỷ lệ gia tăng kinh tế lớn đồng nghĩa với việc tiêu thụ nguồn nước lớn hơn.

Tuy nhiên tầng chứa nước ở đây lại bị khai thác quá mức. Do đó các khu vực thu hút du lịch tính toán đến việc thay thế công nghệ mới trong việc kiểm soát và xử lý nước thải để đảm bảo cân bằng nguồn nước cấp.

Đặc trưng phát triển của ngành du lịch ở Mexico

Quy hoạch các khu du lịch ở Mexico

Sự phát triển du lịch của Mexico thường tập trung ở những khu vực khô cằn. Các công nghệ mới giúp thúc đẩy nền kinh tế thị trường và giải quyết các vấn đề nước thải tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khu du lịch lớn.

Ngành du lịch đang thu hút lao động đến khu vực nhưng lại gây ra nhiều vấn đề xã hội và môi trường phức tạp hơn. Tại khu vực Los Cabos là bang có sự phát triển du lịch mạnh mẽ nhất. Bang này có 2 thành phố lớn Cabo San Lucas và San Jose Del Cabo với các hành lang phát triển du lịch dọc bờ biển.

Sự năng động về kinh tế ở Los Cabos phụ thuộc vào khả năng duy trì điều kiện môi trường và xã hội để thu hút lượng lớn khách du lịch cao cấp. Đây cũng là điều kiện giúp hình thành các khu định cư nhiều tầng lớp lao động cùng quá trình quy hoạch nhiều cơ sở hạ tầng.

Vấn đề nước thải ở các khu du lịch

Những khái niệm quy hoạch phát triển du lịch vẫn còn sơ khai. Nhiều hậu quả về mặt xã hội và môi trường từ du lịch không được chú ý hoặc bỏ qua. Trong đó bắt buộc phải có kế hoạch xử lý nước thải khu resort, du lịch, khách sạn hiệu quả và tối ưu về chi phí xử lý.

Một trong những vấn đề lớn nhất ở Mexico đó chính là tình trạng thiếu nước tự nhiên, hơn 50% diện tích bề mặt nằm ở khu vực khô cằn và có lượng mưa thấp. Sự phân bố nước không đồng đều giữa các lĩnh vực sản xuất khiến hiệu quả sử dụng nước thấp ảnh hưởng lớn sự phát triển bền vững của nguồn tài nguyên nước sẵn có.

Vì thế mà tái sử dụng nước và khử muối là những giải pháp ưu tiên được nhiều người đồng thuận và khuyến khích sử dụng.

Mexico và kế hoạch xử lý nước thải du lịch
Mexico và kế hoạch xử lý nước thải du lịch

Các giải pháp sử dụng tài nguyên nước của Mexico

Tái sử dụng nước

Các khách sạn nghỉ dưỡng mới xây ở Los Cabos không có đủ nguồn nước sử dụng. Trong hoàn cảnh này, việc tái sử dụng nước trở thành vấn đề hấp dẫn về kinh tế và nó là nguồn lực khai thác ngày càng cạnh tranh hơn. Do đó mà nước thải tại nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng được xử lý tại chỗ.

Nếu như các nhà máy xlnt công cộng khó khăn trong việc vận hành hệ thống xlnt do không đủ công suất thì các nhà máy xử lý tư nhân, nhỏ hơn, phi tập trung lại có thiết kế đa dạng và hiệu quả hơn. Nguyên nhân là do các cơ sở công cộng thiết kế để giảm các vấn đề do nước thải tạo ra còn các cơ sở tư nhân chú trọng đến việc tối đa hóa tái sử dụng nước thành sản phẩm có giá trị hơn.

Những lợi ích trong việc tái sử dụng nước thải

  • Tái sử dụng nước sau xử lý cung cấp cho nhiều mục đích khác nhau như tưới tiêu, cung cấp nước các sân gôn, nước vệ sinh trong các khách sạn.
  • Tái sử dụng nước thải giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong sử dụng tài nguyên nước.
  • Tái sử dụng nước giảm lượng nước thải ra đại dương, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung cấp khác.

Khử muối để phát triển du lịch

Ngoài việc thiết kế hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, các khách sạn nghỉ dưỡng ở Los Cabos và Baja California Sur đang sử dụng phương pháp khử mặn nước biển. Đây được đánh giá là giải pháp tối ưu để tăng nguồn nước cấp và giảm gánh nặng tái sử dụng nước thải như trước đây.

Để khử mặn nước biển, người ta ưu tiên sử dụng phương pháp thẩm thấu ngược RO. Hệ thống này được bố trí với buồng áp suất, máy bơm cao áp, tubin để thu hồi năng lượng từ nồng độ muối cùng hệ thống tiền xử lý nước cấp. Bằng việc ứng dụng các hệ thống khử muối hiện đại, các khách sạn cho biết những công nghệ này tạo độ tin cậy cao và cung cấp nguồn nước dồi dào.