Bùn hoạt tính ứng dụng trong xử lý nước thải rỉ rác

Bùn hoạt tính có thể loại bỏ những chất ô nhiễm như: chất hữu cơ, nito amoni, TN,…lẫn trong nước thải rỉ rác phát sinh tại các bãi chôn lấp. Làm sao để ứng dụng?

Nước rỉ rác bãi chôn lấp chứa nhiều chất hữu cơ và amoniac. Và nó trở thành vấn đề phức tạp và gây khó khăn trong ngành xử lý nước thải. Quá trình bùn hoạt tính được đánh giá là giải pháp xử lý nước rỉ rác hiệu quả với chi phí xử lý thấp.

Khó khăn trong việc xử lý nước thải rỉ rác bãi chôn lấp

 • Nước rỉ rác có hàm lượng chất hữu cơ cao và độc hại: cần kết hợp quá trình xử lý sinh hóa hoặc hóa lý đơn lẻ. Đây là sự kết hợp hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn.
 • Nước thải chứa nito amoni cao: các quy trình xử lý sinh học truyền thống có thể loại bỏ amoni nhưng không thích hợp để loại bỏ TN.
 • Thay đổi chất lượng và số lượng nước rỉ rác gây khó khăn trong việc xác định tiêu chuẩn ổn định. Nước thải rỉ rác biến đổi tùy theo từng thời điểm khác nhau khiến việc lựa chọn và vận hành hệ thống xlnt bị gián đoạn. Vì thế cần kết hợp các công nghệ sẵn có và hiểu cách vận hành để đảm bảo quá trình hoạt động ổn định.
 • Quá trình xử lý phức tạp và chi phí cao: để đạt tiêu chuẩn xả thải, các nhà máy xử lý nước rỉ rác cần sử dụng phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ nano và thẩm thấu ngược khiến chi phí xlnt rất cao.

Như vậy, cần xác định sự kết hợp giữa các phương pháp xử lý sinh hóa – hóa lý để XLNT rỉ rác bãi chôn lấp. Bên cạnh đó việc tối đa hóa quy trình xử lý sinh hóa, cải thiện loại bỏ TN và giảm chi phí là những thách thức chính liên quan đến việc tìm phương án xử lý phù hợp nhất.

Loại bỏ chất hữu cơ bằng bùn hoạt tính

Nước thải rỉ rác chứa hàm lượng lớn chất hữu cơ phân hủy sinh học và vô cơ. Quá trình bùn hoạt tính loại bỏ dễ dàng vật liệu dễ phân hủy sinh học bằng cách chuyển đổi cacbon dioxide và nước. Các giai đoạn xử lý nước thải rỉ rác bao gồm:

 • Bùn hoạt tính kỵ khí: bao gồm bùn kỵ khí dòng chảy ngược (UASB), Lò phản ứng sinh học màng kỵ khí (MBR) và bể phản ứng chặn bùn dạng hạt mở rộng (EGSB).
 • Bùn hoạt tính hiếu khí: bao gồm phản ứng theo mẻ (SBR), phản ứng sinh học màng hiếu khí (MBR), quá trình AAO.

Việc loại bỏ chất hữu cơ bằng bùn hoạt tính được đánh giá là hiệu quả và tiết kiệm nhất. Việc tiêu thụ năng lượng thấp của quá trình kỵ khí kết hợp với hiệu quả của phương pháp kỵ khí làm giảm đáng kể tác nhân có hại cho môi trường do nước rỉ rác.

Bùn hoạt tính xử lý nước thải rỉ rác
Bùn hoạt tính xử lý nước thải rỉ rác

Loại bỏ nito amoni bằng bùn hoạt tính

Quy trình bùn hoạt tính là phương pháp quan trọng để xử lý nito amoni vì chi phí và ô nhiễm thứ cấp thấp. Trong đó:

 • Loại bỏ nito amoniac bằng SBR: tỷ lệ loại bỏ amoniac và COD bằng phương pháp này khá cao.
 • Loại bỏ nito amoniac bằng MBR: chủ yếu để xử lý nước rỉ rác có nồng độ COD và nito cao.
 • Loại bỏ amoni bằng quá trình A/O: khử nito và TN bằng cách sử dụng chất lỏng nitrat hóa hồi lưu.

Nito amoniac có tính ổn định lớn, rất khó loại bỏ bằng phương pháp vật lý hoặc hóa học. Bùn hoạt tính loại bỏ amoniac bằng quá trình nitrat hóa và vi khuẩn nitrat hóa.

Loại bỏ TN bằng bùn hoạt tính

Để giải quyết vấn đề loại bỏ TN, một số nhà nghiên cứu khoa học khuyến khích bổ sung thêm cacbon có thể dùng quá trình khử nito tiên tiến. Có thể ứng dụng:

 • Loại bỏ TN bằng phương kháp khử nội sinh: vi khuẩn nito có thể duy trì nguồn cacbon trong quá trình xử lý nước rỉ rác. Người ta thường kết hợp công nghệ xử lý hiếu khí và SBR nên hiệu suất loại bỏ nito nâng cao có thể đạt được bằng quá trình khử nito nội sinh.
 • Loại bỏ TN bằng oxy hóa amoni kỵ khí: sử dụng anammox là ứng dụng tiên tiến, ưu điểm lớn nhất là không cần nguồn cacbon và hiệu quả khử TN cao.

Vì chi phí thấp và kết quả tốt, quá trình bùn hoạt tính là công nghệ được ưa chuộng để xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu xây mới hệ thống xử lý nước thải nhưng không biết tìm đơn vị nào thực hiện, hãy liên hệ ngay Công ty chuyên xử lý môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được hỗ trợ sớm nhất nhé!