Top 6 công nghệ xử lý Nito, Photpho

Việc loại bỏ nito, photpho ra khỏi nước thải chủ yếu giảm hiện tượng phú dưỡng nguồn tiếp nhận. Hầu hết các công nghệ loại bỏ chất dinh dưỡng đã được phát triển ứng dụng tại nhiều hệ thống xử lý nước thải quy mô lớn, yêu cầu giám sát nghiêm ngặt cùng khả năng vận hành cao.

Vì thế mà các hệ thống quy mô nhỏ thường lo ngại không có đủ chi phí để sử dụng các giải pháp công nghệ hiện đại này. Và bài viết hôm nay sẽ xem xét đến việc lựa chọn công nghệ loại bỏ nito, photpho đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả, bền vững, đáng tin cậy và khả năng vận hành – bảo trì thấp hơn.

Lọc phản ứng

 • Photpho sẽ được loại bỏ thông qua nhiều cơ chế như kết tủa, hấp phụ và lọc vật lý. Cơ chế này giúp loại bỏ đồng thời orthophosphat và photpho dạng hạt đều bị loại bỏ liên quan đến nhiều cơ chế khác nhau
 • Quá trình này liên quan đến bộ lọc cát chuyển động chứa đầy cát phủ oxit sắt và chúng được tái sinh bằng FeCl3
 • Zeolite được sử dụng để thu hồi amoniac, tạo ra nhiều phản ứng hoạt hóa khử photphat bằng cách kết tủa Ca và Mg thành struvite

Công nghệ thẩm tách điện

 • Chủ yếu sử dụng anion và cation được tách ra bằng cách sử dụng màng trao đổi anion và cation khi có điện trường
 • Ứng dụng thu hồi photphat, amoniac thường tập trung ở cực âm của quy trình thẩm tách điện

Kết tủa hóa học

 • Bổ sung ion kim loại với mức tiêu thụ hóa chất thấp và được coi là quá trình hiệu quả
 • Muốn giảm chi phí hóa chất có thể kết hợp cùng quy trình công nghệ lọc tiên tiến để loại bỏ photpho
 • Bất lợi của kết tủa hóa học thường liên quan đến chi phí thuốc thử, ức chế quá trình sinh học, tăng sản xuất bùn, tích tụ chất rắn cố định

Top 6 công nghệ xử lý Nito, Photpho

Công nghệ điện hóa sinh học

 • Hệ thống này hoạt động tương tự như hệ thống thu hồi chất dinh dưỡng điện hóa và có thể tạo ra năng lượng cần thiết
 • Quá trình oxy hóa chất hữu cơ diễn ra ở cực dương, các điện tử được giải phóng đi qua một điện trở bên ngoài khử O2 thành OH- ở cực âm
 • Không yêu cầu sử dụng hóa chất, kinh tế hơn so với quá trình kết tủa hóa học
 • Dễ dàng tạo ra nguồn năng lượng thông qua việc hình thành hydro ở cực âm

Xử lý chất dinh dưỡng bằng công nghệ vi tảo

 • Vi tảo mang lại tiềm năng xử lý nito, photpho từ nước thải được ghi nhận rõ ràng, là cách tiếp cận môi trường thân thiện. Ngoài việc cho phép giảm tải nồng độ nito, photpho trong nước thải, giải pháp sử dụng vi tảo còn cho phép cô lập CO2, cung cấp oxy cho nước thải, không yêu cầu bổ sung nguồn cacbon và loại bỏ vi lượng hữu cơ
 • Cơ chế xử lý vi tảo dựa trên quy trình sinh học thông qua phản ứng sinh hóa hấp thụ chất dinh dưỡng vào sinh khối để lưu trữ hoặc đồng hóa thành protein để tăng trưởng sinh khối
 • Vi tảo vốn dĩ là sinh vật quang hợp, quá trình trao đổi chất liên quan đến sự đồng hóa chất dinh dưỡng thông qua ánh sáng quang hợp

Công nghệ sinh học

 • Cho phép loại bỏ đồng thời nito, photpho bằng cơ chế sinh học để HTXLNT ngăn ngừa, giải quyết các thách thức trong vận hành hệ thống XLNT
 • Các hệ thống hoạt động với mục tiêu loại bỏ nito, photpho đạt được nồng độ xả thải với tải trọng thấp hơn bằng cách tối ưu hóa, nâng cấp, thay thế hệ thống XLNT
 • Giải pháp sinh học thường tiết kiệm chi phí hơn so với công nghệ xử lý vật lý, hóa học để chuyển hóa chất ô nhiễm thành chất vô hại
 • Các yêu cầu quan trọng khác thường liên quan đến vấn đề môi trường cho doanh nghiệp, công nghệ, phương pháp và quy trình xử lý phù hợp với từng nguồn thải khác nhau
 • Cần bổ sung nguồn cacbon mới nhất quán, đáng tin cậy cho phép loại bỏ nito sinh học và tăng cường khử photpho sinh học
 • Các hệ thống XLNT cần đầu tư mới tích hợp công nghệ hiện đại hoặc nâng cấp, thay thế hệ thống sẵn có không đạt chuẩn

Trên đây là một số công nghệ xử lý chất dinh dưỡng (nito, photpho) với nhiều ưu điểm, hiệu quả xử lý vượt trội hơn. Nếu bạn cần tư vấn thêm dịch vụ xử lý nước thải thì hãy liên hệ ngay với Công ty môi trường Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.