Quản lý hệ thống XLNT khu công nghiệp

Hiện nay các hệ thống XLNT tại các khu công nghiệp là mô hình phức hợp giữa nhiều giai đoạn xử lý khác nhau có tác dụng loại bỏ các thành phần ô nhiễm. Mỗi công trình sẽ có yêu cầu về tiêu chí thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống XLNT khác nhau tùy thuộc vào khối lượng, loại nước thải, công nghệ xử lý và điều kiện chi phí của chủ đầu tư.

Nhiều quy định cũng đã hướng dẫn một số yêu cầu quan trọng với nhiều giải pháp trong quản lý đấu nối vào hệ thống tập trung, khả năng vận hành và kiểm soát nước thải sau xử lý đối với một số đối tượng trước khi xả thải.

Quy định đối với hệ thống trong khu công nghiệp

Nghị định 80/2014/NĐ-CP:

 • Nước thải từ các KCN phải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, thực hiện đúng quy định hiện hành về quản lý môi trường khu công nghiệp.

Nghị định 38/2015/NĐ-CP:

 • Hệ thống XLNT KCN phải được thiết kế, xây dựng, vận hành trước khi dự án đi vào hoạt động, đáp ứng công suất xử lý toàn bộ nước thải.
 • Đối với trường hợp đấu nối nước thải từ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào HTXLNT tập trung tại KCN phải tuân thủ quy định cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP

 • Đối với những loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm phải có công trình phòng ngừa, ứng phó với sự cố đã được phê duyệt của báo cáo ĐTM.
 • Khoản 19 Điều 13 của Nghị định có nêu rõ. Trường hợp công suất thiết kế hệ thống từ 50 đến dưới 500 m3/ngày đêm với các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố là bể, thiết bị, phương tiện có khả năng chứa nước thải tối thiểu 1 ngày hoặc bể sự cố đảm bảo không xả nước thải ra ngoài môi trường.
 • Trường hợp công suất thiết kế hệ thống từ 500 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm với các công trình phòng ngừa, ứng phó là hồ sự cố có khả năng chứa nước thải tối thiểu 2 ngày hoặc hồ sự cố đảm bảo không xả nước thải ra ngoài môi trường.
 • Trường hợp công suất thiết kế hệ thống từ 5.000 m3/ngày đêm trở lên với các công trình phòng ngừa, ứng phó là hồ sự cố kết hợp cùng hồ sinh học có khả năng chứa nước thải tối thiểu 3 ngày đảm bảo không xả nước thải ra ngoài môi trường.

Quản lý hệ thống XLNT khu công nghiệp

Luật BVMT 2020

 • Các dự án phải thiết kế hệ thống XLNT hoạt động ổn định, khi có sự cố phải kịp thời khắc phục đáp ứng yêu cầu xả thải ra nguồn tiếp nhận.
 • Đối với HTXLNT KCN cần có phương án BVMT, công trình phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường.

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

 • Những HTXLNT khu công nghiệp có quy mô lớn phải thiết kế công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường bền vững, chống thấm, chống rò rỉ.
 • Chủ đầu tư căn cứ vào đặc điểm, tải lượng, thành phần mà đề xuất giải pháp kỹ thuật để kết hợp giữa quá trình XLNT cùng với phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

Hệ thống XLNT khu công nghiệp đạt chuẩn

Với những quy định trên có thể nhận thấy, chủ đầu tư muốn thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý nước thải khu công nghiệp một cách hiệu quả cần lựa chọn quy trình công nghệ thích hợp, thiết kế công suất phù hợp với lưu lượng nguồn thải, xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải và phải vận hành hệ thống XLNT thường xuyên.

Độ tin cậy của hệ thống sẽ giúp chủ đầu tư yên tâm hơn trong vấn đề giảm tải sửa chữa, bảo trì hệ thống liên tục. Theo đó, hệ thống thiết bị – máy móc sẽ được hoạt động lâu dài, ổn định, các công trình sẽ được thiết kế, lắp đặt đúng vị trí tạo điều kiện cho quá trình vận hành về sau đạt được mức độ xử lý như mong muốn. Một hệ thống được đánh giá cao khi nó hoạt động an toàn, kỹ thuật xử lý tiên tiến và hiệu quả về tính kinh tế, thân thiện với môi trường.

Nước thải khu công nghiệp khá đa dạng về chủng loại và phong phú về thành phần ô nhiễm. Do đó bạn phải biết cách thiết kế hệ thống XLNT KCN đạt chuẩn, hạn chế những rủi ro trong suốt quá trình hoạt động.

Để hệ thống hoạt động tối ưu thì nó phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đáng tin cậy, giám sát chặt chẽ chất lượng nước thải, lên kế hoạch vận hành hệ thống XLNT theo đúng lộ trình và thường xuyên bảo trì – bảo dưỡng định kỳ. Doanh nghiệp của bạn cần tư vấn thêm nhiều giải pháp môi trường thì hãy liên hệ ngay Công ty môi trường xử lý nước thải Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.