Hàn Quốc và mục tiêu tăng trưởng xanh

Tăng trưởng xanh là một trong những mục tiêu quan trọng để Hàn Quốc xây dựng nhiều kế hoạch trung và dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển. Hàn Quốc phải hoàn thành chiến lược giảm nhẹ BĐKH, tăng cường an ninh năng lượng, tạo cơ hội tăng trưởng mới và cải thiện chất lượng cuộc sống để nâng cao vị thế của Hàn Quốc.

Tăng trưởng xanh ở Hàn Quốc

 • Giải quyết các vấn đề bế tắc giữa kinh tế và môi trường gắn liền với khái niệm mới là tăng trưởng xanh.
 • Xây dựng chương trình phát triển bền vững để giải quyết các vấn nạn như BĐKH, sử dụng tài nguyên kém hiệu quả và suy thoái kinh tế toàn cầu.
 • Là quốc gia duy nhất áp dụng tăng trưởng xanh như chiến lược phát triển mới phù hợp với quy mô, tốc độ và mức độ ảnh hưởng toàn diện.
 • Hàn Quốc thành lập cơ quan quản lý cấp trung ương chuyên trách với sự tham gia nhiều bộ ngành.
 • Ủy ban Tổng thống về tăng trưởng xanh ở Hàn Quốc đề ra nhiều mức tăng trưởng toàn diện, trung và dài hạn. Thông qua đó cũng lồng ghép nhiều mục tiêu kinh tế, môi trường và xã hội.
 • Hàn Quốc tự đề ra mục tiêu giảm 30% khí thải nhà kính, tăng trưởng cacbon thấp đã trở thành chính sách tăng trưởng xanh quan trọng.

Những định hướng của Hàn Quốc

 • Giảm phát thải khí nhà kính
 • Hạn chế và chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
 • Tăng cường các khả năng thích ứng với BĐKH.
 • Tập trung phát triển công nghệ xanh.
 • Thúc đẩy xanh hóa các ngành công nghiệp.
 • Cải tiến và tái cơ cấu công nghiệp.
 • Xây dựng nền móng kinh tế xanh.
 • Xây dựng hình ảnh đất nước xanh và vận tải xanh.
 • Trở thành quốc gia điển hình cho cộng đồng quốc tế như quốc gia đi đầu về tăng trưởng xanh.
Hàn Quốc và mục tiêu tăng trưởng xanh
Hàn Quốc và mục tiêu tăng trưởng xanh

Đẩy mạnh công nghệ và công nghiệp xanh

 • Cuộc cách mạng công nghệ xanh là sự hội tụ giữa công nghệ hiện đại và mới tập trung ở các lĩnh vực đầu tư, thương mại, pin thứ cấp và LED. Ngoài ra còn có hệ thống tích trữ năng lượng tái tạo, xe chạy bằng điện,.. tạo bước đi vững mạnh cho động cơ tăng trưởng mới.
 • Công nghiệp xanh ở Hàn Quốc chú trọng vào các ngành công nghiệp cốt lõi, tái cơ cấu công nghiệp giảm phát thải cacbon và xanh hóa chuỗi sản phẩm. Quá trình xanh hóa công nghiệp hướng đến các ngành lớn như thép, hóa chất, điện tử, ô tô vì tiêu thụ nhiều năng lượng và phát thải khí nhà kính lớn.
 • Công nghiệp xanh thúc đẩy phát triển nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường như giảm chi phí sản xuất, tăng sản lượng tài nguyên, giảm chất thải và chất ô nhiễm.

Tăng trưởng xanh cacbon thấp

Để thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, Hàn Quốc chuyển sang khái niệm tăng trưởng xanh cacbon thấp với các chiến lược quan trọng:

 • Thành lập tổ chức điều hành tăng trưởng xanh.
 • Xây dựng kế hoạch toàn diện trên phạm vi quốc gia.
 • Xây dựng mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính.
 • Ban hành Luật chung về tăng trưởng xanh cacbon thấp.

Giải pháp năng lượng xanh

Ở Hàn Quốc chủ yếu sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và không tái tạo. Nguồn năng lượng tái tạo có thể tự tái tạo lại ngay khi sử dụng và trở thành năng lượng gió và mặt trời. Còn năng lượng không tái tạo dễ bị cạn kiệt như nhiên liệu hóa thạch và hạt nhân.

 • Để không phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ, Hàn Quốc triển khai các giải pháp năng lượng xanh như giảm nhu cầu năng lượng, nâng cao hiệu quả và sử dụng năng lượng tái tạo.
 • Năng lượng mới và tái tạo là tín hiệu khả quan để đẩy mạnh đầu tư và đổi mới công nghệ nhằm cải thiện chất lượng môi trường.

Hiện nay, họ cũng đã áp dụng năng lượng mới và năng lượng tái tạo:

 • Các nguồn năng lượng mới bao gồm pin nhiên liệu, than hóa lỏng, than hóa khí và năng lượng hydro.
 • Năng lượng tái tạo gồm nhiệt mặt trời, điện mặt trời, sinh khối, gió, thủy điện nhỏ, địa nhiệt, đại dương và rác thải.

Ngoài tăng trưởng xanh, năng lượng xanh hay cacbon thấp, Hàn Quốc cũng triển khai xây dựng nhiều mô hình thành phố xanh với hoạt động tái tạo trong các khu đô thị. Với kinh nghiệm xây dựng đất nước xanh và giao thông xanh đã giúp Hàn Quốc giải quyết các vấn đề phức tạp một cách hiệu quả hơn như chất thải, vật chất, xã hội và điều khiển hành vi con người.

Hãy cùng congtyxulynuocthai.vn xây dựng một môi trường sống xanh và sạch hơn!