Gợi ý giải pháp xử lý nước thải ngành hóa dầu

Nước thải từ ngành hóa dầu chứa nhiều thành phần phức tạp do đó người ta tăng cường nhiều giải pháp xử lý nước thải để làm sạch nguồn thải. Vậy xử lý nước thải đối với lĩnh vực này cần ứng dụng những công nghệ xử lý nào là tối ưu nhất? Cùng congtyxulynuocthai.vn tìm hiểu chủ đề này qua bài viết: “Gợi ý giải pháp xử lý nước thải ngành hóa dầu” dưới đây.

Gợi ý giải pháp xử lý nước thải ngành hóa dầu

1. Công nghệ màng 

Vì áp lực của nước thải nên người ta ứng dụng công nghệ màng gốm đối với nước thải hóa dầu tuy nhiên cũng cần phải tính toán đến các vấn đề như tối ưu hóa, tính chọn lọc, tính thấm, giảm thiểu tắc nghẽn, mở rộng quy mô.

Đối với giải pháp màng có khả năng loại bỏ nhiều thành phần ô nhiễm như hydrocacbon, sunfat, tách dầu ra khỏi hỗn hợp nước.

Lưu lượng nước tinh khiết tăng lên và tỷ lệ thu hồi dầu đạt đến 99,8% cho thấy tiềm năng ứng dụng của màng trong XLNT hóa dầu.

2. Oxy hóa nâng cao

Sử dụng ZnO/TiO2 đạt hiệu suất cao được ứng dụng để khử phenol hoặc bổ sung thêm oxit graphene để tăng hiệu suất quang xúc tác.

Than hoạt tính làm chất xúc tác trong quá trình oxy hóa peroxide ướt xúc tác bằng vi sóng loại bỏ benzen, toluen, xylen. Quá trình xử lý diễn ra 2 bước gồm hấp phụ chất ô nhiễm và oxy hóa hợp chất hấp phụ.

Nước thải cũng ảnh hưởng đáng kể đến phản ứng oxy hóa xúc tác và tăng mức độ tiêu thụ O3 trong quá trình ozon hóa của quá trình xử lý nước thải thứ cấp. Loại bỏ chất thải sẽ mang lại nhiều lợi ích trong loại bỏ chất vi lượng hữu cơ bằng ozon hóa xúc tác.

Sự kết hợp giữa các hạt nano với MnO2 tăng tính năng phân hủy các thành phần ô nhiễm. Những hạt nano sắt thường được thu hồi, sử dụng làm chất xúc tác thân thiện với môi trường, chi phí thấp hơn trong quá trình Fenton xử lý.

Photo-fenton cũng được nghiên cứu và áp dụng để thúc đẩy khả năng phân hủy sinh học của nước thải hóa dầu. Những điều kiện tối ưu cũng được xác định, hiệu quả để tăng khả năng phân hủy sinh học trước quá trình xử lý sinh học.

3. Xử lý sinh học nước thải ngành hóa dầu

– Tích hợp quy trình hóa học và sinh học trong cùng hệ thống, chẳng hạn như oxy hóa quang xúc tác, Fenton/photo-Fenton, oxy hóa không khí ướt, oxy hóa không khí ướt xúc tác. Do đó việc lựa chọn quá trình oxy hóa phụ thuộc vào đặc điểm, nồng độ thành phần ô nhiễm, độc tính nước thải, sinh khối, nhiệt độ và áp suất.

– Tiền xử lý sinh học có tác dụng giảm mức độ ô nhiễm của nước thải công nghiệp. Những lợi ích môi trường về việc áp dụng công nghệ tiền xử lý có khả năng sản xuất năng lượng tái tạo, phục hồi tài nguyên.

– Các bể phản ứng axit hóa thủy phân cũng được nghiên cứu giảm độc tính nước thải, thay đổi quần thể vi sinh vật trong nước thải. Phân hủy sinh học và phân hủy quang là kỹ thuật thuận lợi nhất để phân hủy nước thải nhiễm hóa dầu.

– Một hệ thống hai giai đoạn mới kết hợp giữa axit thủy phân với vi tảo được nghiên cứu. Hệ thống ghép nối giúp làm sạch nước thải chứa benzen đồng thời cũng tạo ra nguồn sinh khối tảo lớn, chi phí thấp hơn.

– Hoặc người ta còn sử dụng quy trình tích hợp bao gồm các giai đoạn xử lý như xử lý trước (thủy phân, axit hóa hiếu khí), xử lý sinh học (thiếu khí, A/O) và xử lý nâng cao (keo tụ, ozon hóa xúc tác). Hiệu suất của quá trình tích hợp giúp làm ổn định nước thải và hiệu quả loại bỏ chất vi lượng hữu cơ.

– Cộng đồng vi sinh vật và hoạt động điện hóa sinh học trong pin nhiên liệu vi sinh trong bể phản ứng với tổ hợp vi sinh vật để nâng cao hiệu suất MFC và sản xuất điện.

– Ozone hóa kết hợp cùng bộ lọc sục khí trong giai đoạn xử lý thứ cấp để phục hồi tài nguyên nước hóa dầu, nâng cao việc phân hủy chất ô nhiễm hữu cơ. Đồng thời, hệ thống tích hợp chịu được tốc độ tải hữu cơ cao hơn.

4. Ứng dụng hệ thống kết hợp

Việc thu hồi nước từ quy trình kết hợp thẩm thấu ngược và thẩm phân ngược (RO-EDR) sử dụng nước thải thu gom từ ngành công nghiệp hóa dầu sau xử lý với tỷ lệ thu hồi nước đạt đến 87,3%.

Quá trình ozon hóa và đông tụ điện EC có thể loại bỏ đến 97,4% COD và 97,9% sunfua.

Quy trình đông tụ/lọc cát được đánh giá loại bỏ tốt nhũ tương dầu-nước. Hoặc quy trình hybrid cũng được xử lý có nồng độ dầu cao.

Nếu Quý Doanh nghiệp cần hỗ trợ thêm dịch vụ thiết kế, vận hành, bảo trì – bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải thì hãy liên hệ ngay với Công ty xử lý nước thải qua Hotline 0938.857.768 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và chi tiết nhất.

Tìm hiểu thêm: xử lý nước thải xi mạ cho doanh nghiệp