20 Bộ Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam Về Nước Và Nước Thải

Dưới đây là tổng hợp “20 Bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về chất lượng nước và nước thải“. Trong đó bao gồm “Bộ 13 tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước và nước thải” và “7 Bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước“, Công Ty Xử Lý Nước Thải mời bạn đọc cùng tìm hiểu:

20 Bộ Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam Về Nước Và Nước Thải

1. Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước và nước thải

Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước và nước thải được chúng tôi tổng hợp gồm 13 bộ dưới đây:

 1. QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
 2. QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
 3. TCVN 5945:2010 Tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải.
 4. QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.
 5. QCVN 29:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.
 6. QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên.
 7. QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
 8. QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước dưới đất.
 9. QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.
 10. QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản.
 11. QCVN 12-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.
 12. QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.
 13. QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

2. Bộ Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước

Bộ Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước được chúng tôi tổng hợp gồm 7 bộ dưới đây:

 1. TCVN 5502:2003 Nước cấp sinh hoạt – Yêu cầu chất lượng.
 2. QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở chế biến thực phẩm).
 3. QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm).
 4. QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn của Bộ Y Tế quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai.
 5. QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
 6. QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước ngầm, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.
 7. QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Lưu ý: Các thông tin, chủ đề chúng tôi cung cấp chỉ có giá trị tham khảo, trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, cập nhật hiệu lực pháp luật của từng điều luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *