Xử lý sinh học nước thải rỉ rác

Nước rỉ rác bãi chôn lấp hình thành từ kết tủa, độ ẩm của chất thải lắng đọng hình thành ngấm vào nước mặt và nước ngầm gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mức độ ô nhiễm của nó phụ thuộc vào địa điểm và thời gian hoạt động của bãi chôn lấp, đặc điểm chất thải, điều kiện lý hóa, chế độ mưa, tuổi bãi chôn lấp.

Xử lý nước thải rỉ rác bằng phương pháp sinh học đáng tin cậy, đơn giản, hiệu quả về chi phí và mang lại nhiều lợi thế trong phân hủy sinh học, loại bỏ hợp chất nito, photpho.

Giải pháp sinh học xử lý nước thải rỉ rác

Đây là quá trình kết hợp giữa xử lý hiếu khí – kỵ khí với hệ thống truyền thống, bùn hoạt tính, bể phản ứng theo mẻ SBR, bộ lọc sinh học, bể phản ứng sinh học màng cũng như quy trình bùn kỵ khí dòng chảy ngược. 

Các giai đoạn liên tiếp trong XLNT rỉ rác gồm:

  • Giai đoạn hiếu khí được kích hoạt với sự hiện diện của oxy hỗ trợ VSV phân hủy chất hữu cơ.
  • Giai đoạn thủy phân và lên men làm phá vỡ phân tử phức tạp, từ kỵ khí chuyển sang môi trường kỵ khí, giảm dần lượng oxy và điều kiện xảy ra. Chất nhận điện tử là nitrat và sunfat.
  • Giai đoạn acetogenic kỵ khí với sự phân hủy liên tục chất thải rắn. Mức hydro thấp thúc đẩy hoạt động của vi khuẩn sinh methanogenic tạo ra khí methane và cacbon dioxide từ axit hữu cơ.
  • Giai đoạn sinh metan kỵ khí, nồng độ kim loại nặng giảm dần do quá trình kết tủa. Lúc này, vi khuẩn ưa nhiệt hoạt động ở nhiệt độ từ 30 – 35 độ C chiếm ưu thế trong quần thể sinh vật.
  • Giai đoạn cuối cùng, metan được sản xuất cũng như mức độ thành phần ô nhiễm giảm rõ rệt thông qua các quá trình phân hủy sinh học.

Nước thải rỉ rác chứa nồng độ cao chất độc hại, chất gây ung thư, kim loại nặng, chất hữu cơ, vô cơ. Do đó thời gian mỗi giai đoạn xử lý sinh học phụ thuộc vào các yếu tố và sự phát triển, hoạt động của VSV trong điều kiện thích hợp.

Xử lý sinh học nước thải rỉ rác

Kết hợp để xử lý sinh học nước thải rỉ rác

Giải pháp sinh học ngày càng được chú trọng vì ưu thế vượt trội, chi phí vận hành thấp cũng như khả năng loại bỏ chất thải nhanh chóng. Tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng hiệu quả đối với nước rỉ rác do đó phải kết hợp cùng các phương pháp xử lý khác để tăng hiệu quả xử lý:

Tái chế kết hợp XLNT sinh học

  • Người ta thường kết hợp XLNT rỉ rác cùng nước thải đô thị nhưng phương án này dần không còn khả thi vì sự hiện diện nhiều hợp chất khó phân hủy và nguy hiểm. Những hợp chất này rất khó xử lý trong các HTXLNT đô thị.
  • Nước thải đô thị có hàm lượng nito và photpho lớn nếu kết hợp cùng quá trình sinh học sẽ ức chế khả năng của VSV.
  • Với những hạn chế trên thì tái chế nước thải rỉ rác là lựa chọn khả thi được nhiều nơi áp dụng có tác dụng giảm thiểu rủi ro môi trường, giảm chi phí.

Kết hợp cùng phương pháp lý hóa

  • Việc kết hợp quá trình oxy hóa học, hấp phụ, kỹ thuật màng (RO, UF, MF) và tách khí được chú ý trong thời gian gần đây.
  • Quá trình oxy hóa học hiệu quả nhưng lại tốn kém chi phí xử lý. Việc kết hợp oxy hóa hoặc fenton hóa, ozone hóa chuyển đổi hợp chất hữu cơ phân hủy/không phân hủy thành chất đơn giản hơn, sau đó nó sẽ được xử lý bằng quy trình sinh học.

Việc phải ứng dụng giải pháp nào để XLNT hiệu quả cần được nghiên cứu chuyên sâu đối với việc xử lý riêng lẻ hoặc kết hợp nhiều công nghệ khác nhau. Để XLNT hiệu quả, chặt chẽ hơn phù hợp đặc tính và thành phần nước thải, bạn cần tìm đơn vị tư vấn chuyên môn để lựa chọn phương án xử lý tối ưu.

Công ty môi trường Hợp Nhất chuyên tư vấn thiết kế, vận hành, cải tạo, nâng cấp và bảo trì hệ thống XLNT, hãy liên hệ ngay Hotline 0938.857.768 để chúng tôi tư vấn thông tin chi tiết.