Xử lý khí thải bằng giải pháp nào?

Có những kỹ thuật nào để xử lý khí thải hiệu quả? Làm sao để lựa chọn đúng các thiết bị phù hợp với các nguồn thải phát sinh trong sản xuất công nghiệp?

Quá trình đốt chất thải từ các cơ sở thường yêu cầu phải đáp ứng các quy định về môi trường, giảm khí thải ô nhiễm bằng cách áp dụng các giải pháp xử lý khí thải đạt chuẩn. Nhiều thiết bị kiểm soát ô nhiễm được ứng dụng để đạt đến giới hạn giảm lượng khí ô nhiễm đến mức chấp nhận được.

Các công nghệ cũ thường kém hiệu quả cũng như thải ra một lượng lớn khí CO2, NOx. Và các kỹ thuật xử lý khí thải hiện đại, tiên tiến hơn sẽ giúp chủ nguồn thải loại bỏ các thành phần ô nhiễm khác nhau.

Xử lý khí thải bằng giải pháp nào?

1. Khí thải ô nhiễm được xử lý bằng giải pháp nào?

Để đảm bảo các quá trình công nghiệp phát thải ô nhiễm tuân thủ quy định môi trường thường yêu cầu xử lý thân thiện, áp dụng công nghệ tiên tiến. Trong bối cảnh này, điều quan trọng phải giảm lượng khí thải có tác động tiêu cực đến chất lượng không khí. Vì hầu hết, hỗn hợp khí thải bao gồm bụi, cacbon monoxit, chất hữu cơ dễ bay hơi, oxit nito (NOx), lưu huỳnh dioxit, hydro clorua, hydro florua và kim loại nặng.

Các chất ô nhiễm được xử lý qua nhiều cách khác nhau. Điều cốt lõi phải tích hợp công nghệ dành riêng cho từng quy trình cũng như kỹ thuật xử lý khí thải hạ lưu. Hiện nhiều hệ thống xử lý khí thải tích hợp quá trình khử nito oxit không xúc tác có chọn lọc, thiết bị cyclon. Các quy trình phải yêu cầu phải tách bụi và tối ưu hóa việc oxy hóa các thành phần khí thải ô nhiễm.

1.1. Quy trình tách chất ô nhiễm dạng hạt

  • Thiết bị cyclon;
  • Thiết bị xử lý kiểu ướt;
  • Bộ lắng bụi tĩnh điện.

1.2. Quy trình xử lý chất ô nhiễm dạng khí và hơi

  • Quá trình ngưng tụ;
  • Quá trình hấp phụ;
  • Quá trình hấp thụ;
  • Quá trình oxy hóa khử;
  • Quá trình khử xúc tác SCR/SNCR;
  • Quá trình xử lý sinh học.

2. Tối ưu hóa quá trình xử lý khí thải

Tối ưu hóa và phát triển thiết bị xử lý khí thải giảm phát thải NOx, SO2, kim loại nặng, bụi từ các quá trình đốt rất quan trọng. Hoặc các hệ thống khử lưu huỳnh khí thải bao gồm các quá trình hóa học tập trung vào việc lưu giữ, xử lý triệt để các thành phần thủy ngân hiệu quả và đáng tin cậy. Quá trình oxy hóa thủy ngân có xúc tác SCR là bước quan trọng. 

Quá trình đốt cháy ở nhiệt độ cao sẽ phá hủy chất ô nhiễm trong suốt quá trình đốt cùng một lượng nhỏ chất ô nhiễm trong khí thải. Các thiết bị để xử lý khí thải mang lại hiệu quả gồm thiết bị cyclon, lọc bụi túi vải phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt.

Thiết bị cyclon loại bỏ phần lớn hạt bụi bằng lực ly tâm. Hạt bụi có kích thước lớn rơi xuống dưới nhờ trọng lực vào các phễu. Bên trong khu vực phản ứng khô, kim loại nặng, khí axit và hợp chất hữu cơ được loại bỏ thông qua quá trình xử lý vật lý và hóa học khác nhau.

Natricacbonat và than hoạt tính thêm vào để loại bỏ khí thải có tính axit, thu giữ hợp chất hữu cơ và kim loại nặng. Tại bộ lọc túi vải, hạt mịn bị giữ lại bên trong. Những hạt này được lọc sạch định kỳ và xử lý như các chất cặn bã.

3. Công nghệ Ozone 

Tích hợp công nghệ ozone trong hệ thống với mục đích kiểm soát ô nhiễm, được lắp đặt trong quy trình xử lý kiểu ướt xúc tác với quá trình oxy hóa O3. Với giải pháp này, nhiều thành phần ô nhiễm được loại bỏ trong suốt quá trình.

Phương pháp này thường áp dụng trong hệ thống hấp thụ thay thế cho các loại thuốc thử oxy hóa đắt tiền như H2O2, ozon bằng quá trình oxy hóa xúc tác. Hiệu quả chất xúc tác thông qua oxy hóa NO thành NO2, SO2 thành SO3.

Trong khi đó, công nghệ khử oxy hóa xúc nhiệt tái sinh RTO trở thành cách tiếp cận mới, tiết kiệm năng lượng thường loại bỏ tốt nguồn thải chứa nồng độ lớn khí VOC. Điều khác biệt của hệ thống RTO so với hệ thống khác là khả năng kết hợp giữa nhiệt độ, thời gian, sự hỗn loạn và oxy để chuyển đổi chất ô nhiễm thành CO2 và hơi nước. Công nghệ tái sử dụng năng lượng nhiệt từ phản ứng oxy hóa tỏa nhiệt để giảm chi phí vận hành.

Để tối ưu hóa năng lượng, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, tạo điều kiện cơ sở sản xuất hướng đến mục tiêu xanh hơn, hiệu quả hơn nên sử dụng công nghệ với quy trình mới tiên tiến. Hàng loạt các yêu cầu trong việc ứng dụng và chuyển đổi chất ô nhiễm, giảm chi phí vận hành, bảo trì đơn giản giúp doanh nghiệp xả thải đạt chuẩn.

Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn thêm nhiều quy trình xử lý khí thải tốt nhất thì hãy liên hệ ngay với Công ty xử lý nước thải Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.