Mặt hạn chế trong quản lý nước thải khu công nghiệp

Hơn 70% khu công nghiệp vẫn chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoặc nhiều cơ sở, tồn đọng nhiều hạn chế, thiếu sót và sai phạm trong quản lý môi trường.

Tính pháp lý về XLNT KCN còn lỏng lẻo

Hạn chế về luật nước thải khu công nghiệp

Hiện nay, Luật đầu tư và Luật BVMT còn nhiều hạn chế trong việc lập đtm khi cấp giấy phép đầu tư. Trong khi Luật đầu tư không quy định báo cáo đtm là căn cứ cấp giấy chứng nhận đầu tư, thì Luật đầu tư lại không quy định nội dung này. Đây cũng là sự quản lý lỏng lẻo về BVMT và không đúng quy định Luật BVMT khi có nhiều sự cố môi trường nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua.

Trong khi đó vẫn chưa thống nhất về vị trí xây dựng hồ điều hòa tại các dự án xử lý nước thải công nghiệp tập trung. Mà vai trò của hồ điều hòa phải lắp đặt thêm hệ thống quan trắc tự động, nhưng hoạt động này vẫn chưa được thống nhất giữa các bên liên quan.

Điểm vướng mắc lớn nhất đó là việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động sau hồ điều hòa dẫn đến chất lượng nước thải sau xử lý bị pha loãng. Vào trời mưa, kết quả quan trắc lại không thể phản ánh chính xác chất lượng nước sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Đối với hệ thống xử lý nước thải KCN

Đối với dự án xây dựng HTXLNT tập trung, doanh nghiệp vẫn chưa xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn kém và chưa có khả năng mở rộng các khu vực xử lý quan trọng.

Chưa kể chi phí xử lý nước thải còn khá hạn hẹp, nếu chủ đầu tư chỉ trông chờ vào các nguồn vốn thu gom và xử lý từ các nhà đầu tư, liệu có bù đắp được chi phí xây dựng và vận hành các trạm xử lý nước thải ở các KCN. Hạ tầng KCN rất dễ gặp rủi ro khi cơ sở hạ tầng vẫn chưa được xem xét đầu tư hạ tầng kỹ thuật vào các KCN hiện hành.

Cộng đồng dân cư thì chưa nhận thức đầy đủ và đúng mức, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát. Nhiều khu vực vẫn chưa tuyên truyền, giáo dục và BVMT trong xã hội còn nhiều hạn chế, chưa phát huy tính tự giác, trách nhiệm tổ chức, cá nhân và hỗ trợ tham gia quản lý và giám sát thi hành pháp luật về BVMT.

Mặt hạn chế trong quản lý nước thải công nghiệp
Mặt hạn chế trong quản lý nước thải công nghiệp

Sai phạm, thiếu sót trong quản lý nước thải khu công nghiệp

Nguồn nhân lực, cơ sở quản lý nước thải

Ban Quản lý các KCN vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu cơ sở vật chất, thiếu cán bộ chuyên môn nên dẫn đến việc không kiểm tra giám sát thường xuyên đối với công tác BVMT. Nhiều Ban Quản lý vẫn chưa nắm rõ những nhiệm vụ BVMT trong KCN, chưa nắm rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp khiến công tác quản lý chưa nhận được tín hiệu khả quan.

Quá trình giám sát, đôn đốc và thanh kiểm tra doanh nghiệp đối với doanh nghiệp chưa thật sự đầy đủ, kịp thời dẫn đến ngày càng tăng tỷ lệ vi phạm về BVMT. Chưa kể trong quá trình kiểm tra, nhiều đơn vị chưa chia sẻ hoặc thông báo kết quả đến Sở TNMT để xử phạt, chưa tạo được tính răn đe đủ mạnh về hạn chế vi phạm BVMT nói chung.

Hầu như tại KCN đều đã lắp đặt trạm quan trắc tự động nhưng chúng hoạt động chưa hiệu quả, chưa phục vụ công tác giám sát môi trường vì chi phí đầu tư và vận hành không đồng bộ. Sở TNMT thì chưa tiếp nhận, phân tích và nắm rõ thông số quan trắc tại KCN để có kế hoạch bổ sung, khắc phục hoặc đánh giá hiệu quả xử lý nước thải từ các dữ liệu quan trắc tự động này.

Ý thức chấp hành luật của doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong KCN chưa nghiêm túc thực hiện hoàn chỉnh các công trình BVMT theo như hồ sơ môi trường đã quy định. Nhiều đơn vị chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ và đảm bảo điều kiện như Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, chưa thực hiện đúng quy định trong kế hoạch vận hành thử nghiệm hay chưa lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình BVMT đã đi vào hoạt động. Hoặc trong quá trình thẩm định hồ sơ, doanh nghiệp vẫn chưa chú trọng đến chất lượng và tính pháp lý các kết quả quan trắc.

Thế nhưng, việc thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo từng kế hoạch của các chủ đầu tư KCN còn nặng về tính hình thức, không có ý nghĩa trong quá trình quản lý. Nhiều số liệu quan trắc định kỳ nằm trong giới hạn cho phép, thế nhưng khi lập báo cáo quan trắc đột xuất thì cơ quan nhà nước phát hiện nhiều chỉ số, thông số bị vượt ngưỡng cho phép theo quy định.

congtyxulynuocthai.vn, chân thành cảm ơn bạn đọc đã theo dõi!