Làm gì để giảm phát thải khí thải công nghiệp?

Hiện nay có nhiều cách để giảm phát thải khí nhà kính như tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi nhiên liệu, nhiệt và điện. Đồng thời nhiều doanh nghiệp còn thay thế nhiên liệu hóa thạch thành năng lượng tái tạo, sử dụng và tái chế vật liệu hiệu quả hơn.

Nhiều quy trình sản xuất công nghiệp lại không có giải pháp thay thế phát thải nên cần thu giữ và lưu trữ cacbon để giảm khí thải trong thời gian dài.

Congtyxulynuocthai.vn sẽ chia sẻ một số giải pháp để quản lý và giảm phát thải nguồn thải này!

Quản lý khí thải công nghiệp

Khí thải công nghiệp ngoài việc xử lý thì cũng được nhà nước quản lý theo quy định trong Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nguồn thải lớn phải lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải thuộc đối tượng có lưu lượng lớn (trừ trường hợp dự án đã cấp sổ chủ nguồn thải, xác nhận công trình BVMT hoặc cơ sở xử lý CTR sinh hoạt/công nghiệp.

Giấy phép xả khí thải có thời hạn 5 năm. Giấy phép chỉ cấp lại trong trường hợp cần thay đổi về tăng chất thải, số lượng nguồn phát thải. Theo quy định thì tần suất thực hiện 1 lần/năm và hồ sơ phải nộp trước ngày 01/01. Ngoài ra, với những dự án có lưu lượng như vậy còn phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục.

Phát triển kinh tế là mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp, càng nhiều cơ hội và càng tiếp xúc với nhiều xu hướng phát triển mới sẽ giúp họ có chỗ đứng trên thị trường. Nhưng dựa trên lợi ích cộng đồng thì chính những hoạt động của doanh nghiệp lại gây ô nhiễm môi trường không khí nghiêm trọng.

Vì thế, Nhà nước luôn yêu cầu doanh nghiệp phải tìm hiểu nhiều công nghệ xử lý khí thải chuyên nghiệp và đạt chuẩn trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

Làm gì để giảm phát thải khí thải công nghiệp?

Quy chuẩn phát thải trong quy định mới

Các đô thị ở nước ta đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ở ngưỡng ngày càng xấu. Cũng giống như Bắc Kinh (Trung Quốc), chỉ số các thành phần ô nhiễm trong không khí ở ngưỡng vượt quá tiêu chuẩn cho phép gấp nhiều lần. Dưới sức ép môi trường, hệ thống quản lý nhà nước đưa ra nhiều quy định trong quy hoạch chất lượng không khí trong Luật BVMT 2020.

Với những quy định mới, Luật BVMT 2020 sẽ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng không khí và tích hợp việc kiểm soát khí thải công nghiệp một cách đầy đủ và hiệu quả hơn. Theo đó, Bộ Luật môi trường mới sẽ nâng cao vai trò của Nhà nước và Doanh nghiệp trong việc tăng cường và quản lý nguồn thải vừa đảm bảo thực hiện đầy đủ quy định về công tác BVMT vừa giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

Tìm hiểu thêm về các phương pháp xử lý khí thải lò đốt rác!

Một số cách giảm phát thải khí thải công nghiệp

  • Giải quyết thách thức về BĐKH, tăng chi phí năng lượng đầu vào, nâng cao nhận thức người tiêu dùng về các sản phẩm xanh.
  • Chuyển đổi phương thức sản xuất công nghiệp như tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, bảo tồn tài nguyên, nâng cao hiệu suất.
  • Tối ưu hóa cấu trúc công nghiệp phù hợp với quy trình sản xuất các loại sản phẩm chính.
  • Giảm thiểu tác động có hại đến môi trường, giảm nguồn vật liệu thô, năng lượng không tái tạo và giảm thiểu chi phí vòng đời của sản phẩm/dịch vụ.
  • Xây dựng cơ chế chuyển đổi xanh toàn diện với nhiều quy định chặt chẽ hơn về môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ xanh toàn diện hơn.
  • Cần lựa chọn chính sách phù hợp với mục đích dùng năng lượng tái tạo, thuế cacbon và xây dựng hệ thống giấy phép phát thải sang nền kinh tế năng lượng cacbon thấp.

Để loại bỏ dòng khí ô nhiễm, bên cạnh tuân thủ các quy định của pháp luật, doanh nghiệp cần ứng dụng nhiều giải pháp xử lý khí thải phù hợp với đặc tính của nguồn thải. Cần hỗ trợ thêm dịch vụ, Quý KH hãy liên hệ ngay với Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được tư vấn miễn phí nhé!