Bảo vệ môi trường theo Luật BVMT mới

Dự thảo Luật BVMT 2020 vừa được thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 với nhiều cải cách, đổi mới, bổ sung thêm nhiều thông tin liên quan đến các vấn đề môi trường nổi cộm hiện nay.

Dưới đây là 6 đối tượng được quy định về các yêu cầu BVMT quan trọng, doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với môi trường.

Yêu cầu BVMT cho cơ sở y tế

 • Các cơ sở phải xử lý nước thải y tế đáp ứng yêu cầu trước khi xả thải.
 • Chất thải rắn phải được phân loại, thu gom, vận chuyển tại nguồn. Đồng thời ứng dụng công nghệ không đốt, không phát thải thân thiện với môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu BVMT.
 • Loại bỏ mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm, kế hoạch ứng phó với sự cố môi trường.
 • Tăng cường xử lý khí thải, xây dựng, vận hành công trình vệ sinh, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải.
 • Đối với chất ô nhiễm phải được cảnh báo, phòng ngừa và kiểm soát.

Yêu cầu BVMT đối với nông nghiệp

 • Chấp hành quy định của pháp luật cho tổ chức, cá nhân, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, phân bón.
 • Sản phẩm (hóa chất, thuốc BVTV, thuốc thú y) phải được kiểm kê, kiểm soát, quản lý rủi ro và xử lý đúng cách.
 • Nhiều sản phẩm khi hết hạn thì được quản lý theo quy định.
 • Phụ phẩm nông nghiệp dùng để sản xuất hàng hóa, nguyên, nhiên liệu, phân bón, năng lượng và không đốt tránh gây ô nhiễm.
 • Tăng cường dùng chất thải chăn nuôi để làm phân bón hữu cơ cho cây trồng.

Bảo vệ môi trường theo Luật BVMT mới

Yêu cầu BVMT cho khu đô thị, dân cư

 • Tập trung phát triển bền vững gắn với duy trì các điều kiện tự nhiên, văn hóa, lịch sử, kiến tạo không gian xanh, cảnh quan, vệ sinh môi trường.
 • Xây dựng mạng lưới cấp, thoát nước, công trình vệ sinh; thiết kế hệ thống thu gom, XLNT đồng bộ phù hợp với quy hoạch.
 • Tăng cường thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, đô thị, khu dân cư.
 • Kiến tạo diện tích cây xanh, thông thoáng, BVMT.
 • Đối với các khu dân cư, đô thị lưu giữ chất thải không gây ô nhiễm môi trường.

Yêu cầu đối với các làng nghề

 • Lên phương án BVMT gắn liền với phát triển cơ sở hạ tầng như: hệ thống XLNT đảm bảo nước thải sau xử lý đáp ứng tiêu chuẩn; có khu vực tập trung chất thải rắn.
 • Các cơ sở, hộ gia đình phải thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, bức xạ nhiệt, khí thải, nước thải gây ô nhiễm. Chất thải rắn phải được thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải theo quy định.
 • Đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm phải được di dời, chuyển đổi ngành nghề sản xuất.
 • UBND cấp xã chịu trách nhiệm lên phương án quản lý và kiểm soát các vấn đề môi trường trên địa bàn.
 • UBND cấp huyện phải triển khai nhiều mô hình môi trường, thu gom, xử lý chất thải tại chỗ về yêu cầu BVMT tương ứng với kinh phí đầu tư.
 • UBND cấp tỉnh quy hoạch, xây dựng, cải tạo hệ thống XLNT, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, làng nghề.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung

 • Tiến hành thu gom, xử lý nước thải phải đáp ứng yêu cầu BVMT.
 • Tập trung thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải thông qua giải pháp môi trường tối ưu.
 • Giảm thiểu ô nhiễm bằng cách tăng cường xử lý bụi, khí thải, loại bỏ mùi, không rò rỉ chất thải, kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ.
 • Chuẩn bị và đảm bảo đầy đủ nguồn lực, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
 • Thường xuyên quan trắc môi trường nước thải, bụi, khí thải.

Yêu cầu với khu công nghiệp

 • Phải hoàn thành công trình BVMT trước khi xả ra môi trường cùng với phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đúng kỹ thuật.
 • Chủ đầu tư phải xây dựng, quản lý và vận hành công trình BVMT, không tiếp nhận hoặc nâng công suất cho dự án phát sinh nước thải mà chưa có hệ thống xử lý tập trung; phải bố trí nguồn nhân lực được đào tạo với chuyên môn cao.
 • Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại CCN, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT.

Để tư vấn thêm nhiều nhiều dịch vụ xử lý môi trường, Quý Doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768 để được hỗ trợ thêm nhiều thông tin chi tiết hơn.