Xử lý nước thải, khí thải nhà máy nhiệt điện

Nhiều nhà máy nhiệt điện dùng nhiên liệu hóa thạch thải ra nguồn khí thải khổng lồ bao gồm lưu huỳnh dioxit cùng nhiều thành phần có hại khác đối với môi trường. Vì thế trong các hệ thống xử lý thường yêu cầu phải có bộ lọc loại bỏ khí lưu huỳnh ô nhiễm trong khí thải.

Khí thải có tính axit sẽ bão hòa với thạch cao cùng với nồng độ TDS, TSS, kim loại nặng, clorua, hợp chất hữu cơ hòa tan. Trước khi xả nước thải cần yêu cầu xử lý để giảm chất gây ô nhiễm chính như TSS, selen, asen, thủy ngân, tổng nitrat và kim loại nặng đến ngưỡng cho phép.

Xử lý nước thải, khí thải nhà máy nhiệt điện

1. Giảm nito trong nước thải nhà máy nhiệt điện

Dưới đây là thông tin về việc giảm nito trong nước thải nhà máy nhiệt điện

1.1. Quy trình nitrit hóa một phần và anammox loại bỏ amoniac

Về cơ bản, sự trao đổi chất của vi khuẩn anammox được kỳ vọng lớn hơn nhiều so với quá trình nitrat hóa – khử nitrat thông thường để giảm N2O. Nồng độ phát thải N2O trong bể phản ứng toàn phần nitrit hóa, khử nito được thực hiện thông qua vi khuẩn oxy hóa amoniac.

Hệ thống nitrit hóa – anammox trong cùng bể phản ứng được đánh giá cao trong quá trình xử lý nước thải. Hiệu quả xử lý của bể sẽ phụ thuộc vào điều kiện vận hành ở nồng độ oxy hòa tan thấp nhằm cân bằng tốc độ oxy hóa amoniac và anammox. Khi đó, vi khuẩn oxy hóa nitrit thành nitrat thay vì chuyển đổi thành N2.

1.2. Ứng dụng vi tảo

Chi phí để vận hành hệ thống xử lý nước thải lớn thường liên quan đến việc loại bỏ nito như yêu cầu sục khí lớn. Các hệ thống thay thế dựa vào hệ thống vi tảo tiềm năng. Khi đó, nito được loại bỏ thông qua quá trình đồng hóa để tăng trưởng sinh khối mà không cần tiêu thụ oxy làm giảm nhu cầu năng lượng.

2. Xử lý khí thải nhà máy nhiệt điện

Một lựa chọn khả thi giảm khí thải từ HTXLNT là lưu giữ và loại bỏ khí N2O, CH4 và CO2 từ khí thải công nghiệp. Vì vậy đòi hỏi cần sự hỗ trợ từ nhiều công nghệ để giảm thiểu hiệu quả chi phí. Và thiết bị khử lưu huỳnh trong khí thải được dùng phổ biến nhất dễ kiểm soát các chất ô nhiễm từ khí thải của nhà máy nhiệt điện cùng với bộ lọc bụi ướt.

Khi đó, các thành phần ô nhiễm được loại bỏ hoàn toàn. Hoặc để duy trì các điều kiện hoạt động thích hợp, dòng thải chứa chất ô nhiễm được loại bỏ bằng cách dùng hóa chất.

2.1. Loại bỏ N2O khí thải nhiệt điện

  • Nhiều công nghệ sẵn có được đánh giá cao trong việc loại bỏ khí N2O như khử xúc tác chọn lọc, giảm xúc tác chọn lọc với khả năng kiểm soát khí NOx. Nhưng hạn chế của các quy trình này là nhiệt độ cao, sử dụng chất xúc tác nên dẫn đến chi phí lắp đặt, bảo trì lớn.
  • Còn quy trình xử lý sinh học bằng cách dùng vi tảo nitrat hóa – khử nito được phát triển để kiểm soát phát thải khí NOx được áp dụng.
  • Giải pháp thay thế khác đó là dòng khí đầu ra nitrat hóa, chứa N2O và sử dụng làm chất oxy hóa đốt cháy khí metan trong bể phân hủy kỵ khí.

2.2. Loại bỏ khí CH4

  • Nhiều hệ thống lọc sinh học được dùng để loại bỏ CH4 từ khí thải với quá trình oxy hóa metan thành CO2, giảm lượng khí nhà kính.
  • Trong môi trường hiếu khí, CH4 bị oxy hóa bởi vi khuẩn dị dưỡng khi có oxy. Trong điều kiện yếm khí, vi khuẩn oxy hóa CH4 sử dụng sunfat, nitrit, nitrat.
  • Quá trình oxy hóa metan kỵ khí kết hợp cùng lúc với quá trình khử nito sử dụng metan làm chất cho điện tử. Khi đó, metan và nitrit, nitrat đều loại bỏ khỏi nước thải.
  • Sau quá trình xử lý sinh học, khí metan còn lại trong dòng khí sẽ được đưa vào quá trình đốt cháy sau.

2.3. Loại bỏ khí CO2 khí thải nhiệt điện

  • Các phương pháp hấp thụ hóa học hoặc vật lý, tách màng được áp dụng để loại bỏ khí CO2. Các công nghệ đi kèm thường yêu cầu vốn, chi phí vận hành khá cao, cũng như tạo ra dòng chất thải thứ cấp.
  • Hệ thống xử lý bằng vi tảo được áp dụng, trở thành giải pháp thay thế hấp dẫn cho việc hấp thụ khí CO2.
  • Vi tảo thu giữ khí CO2 trước khi đốt cháy, trở thành giải pháp kinh tế lọc khí sinh học hoặc sản xuất khí sinh học.

Nếu Quý Khách hàng cần tư vấn hướng dẫn thêm về giải pháp xử môi trường, thiết kế hệ thống xử lý áp dụng công nghệ tốt nhất thì hãy liên hệ ngay với Công ty xử lý nước thải Hợp Nhất qua Hotline 0938.857.768.