Vui lòng đọc kỹ những quy định bên dưới trước khi sử dụng Website congtyxulynuocthai.vn. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi, xin vui lòng không truy cập vào trang web. Bằng việc sử dụng hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào trên trang web này, quý khách xác nhận việc đồng ý với các điều khoản sử dụng và các sửa đổi hoặc bổ sung trong tương lai mà không có bất kỳ hạn chế nào. Vì vậy, quý khách nên truy cập vào trang này thường xuyên để biết điều khoản sử dụng đang có hiệu lực mà theo đó quý khách phải tuân thủ.

1. Nội dung trang web

Tất cả những thông tin được cung cấp trên website congtyxulynuocthai.vn đều sẽ được thay đổi, cập nhật thường xuyên mà không cần thông báo trước.

Một số nội dung nhất định của trang web được cập nhật bởi các cá nhân mà không phải bởi Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Môi trường Hợp Nhất và những trang web khác có thể được truy cập từ trang web này là toàn toàn độc lập với trang web này. Việc kết nối với bất kỳ trang web, thông tin về bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trên trang web hoặc bất kỳ đường dẫn tới một cá nhân hoặc tổ chức khác sẽ không được công nhận đối với trang web của cá nhân hoặc tổ chức đó, hoặc sản phẩm, dịch vụ hay sự đóng góp của cá nhân hoặc tổ chức đó cho trang web này. 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Môi trường Hợp Nhất không cam đoan hoặc đảm bảo về tính chính xác, hoàn thiện hay độ tin cậy của bất kỳ nội dung, chức năng của trang web hoặc việc truyền tải thông tin từ trang web này đến với quý khách.

Nếu quý khách muốn có thêm thông tin liên quan tới nội dung của trang web, hoặc muốn xin phép sử dụng, sao chép hay tái bản nội dung trang web, xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

Tất cả nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng trên trang web đều là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Môi trường Hợp Nhất và việc sử dụng bất kỳ những hạng mục này mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Môi trường Hợp Nhất là không được phép.

2. Sử dụng trang web

Tất cả nội dung trang web chỉ mang tính chất thông tin tham khảo. Thông tin trên trang web không được dùng hoặc coi như nguồn tư liệu thay thế cho các nghiên cứu độc lập hoặc tư vấn mà quý khách có thể nhận được khi tham vấn trực tiếp với đại diện của Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Môi trường Hợp Nhất.

Trang web không cung cấp các thông tin về tư vấn về tài chính, bảo hiểm, kế toán hay thuế, và sẽ không trả lời quý khách về những vấn đề trên.

Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Môi trường Hợp Nhất đều có mặt ở tất cả các khu vực.

Quý khách chấp thuận rằng việc sử dụng trang web bao gồm cả việc chịu rủi ro mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào. Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Môi trường Hợp Nhất cũng như Ban Giám đốc, nhân viên hoặc bất kỳ người nào tham gia tạo lập trang web và nội dung của nó không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ ai về những tác hại, mất mát hay hư hỏng có thể gây ra do việc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn những tổn hại trực tiếp, gián tiếp, đặc thù, từ bên thứ ba, nghiêm trọng hoặc liên tiếp. Vì những lý do trên, Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Môi trường Hợp Nhất sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự quan ngại nào của quý khách đối với bất kỳ nội dung nào của trang web.

3. Bảo mật

Mạng internet không phải là một kênh thông tin an toàn nơi thông tin cá nhân được bảo mật, vì vậy việc an toàn và bảo mật tuyệt đối trên mạng internet là không thể thực hiện được tại thời điểm này. Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghệ Môi trường Hợp Nhất sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ nguy hại nào mà quý khách hay những người khác có thể gặp khi phát sinh các vi phạm an toàn và bảo mật.